معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی

مجموعه مطالب معماری و تکنولوژی ساختمان

نحوه ارایه پروژه های درس تمرینهای معماری 2

نحوه ارایه پروژه های درس تمرینهای معماری 2

الف-ارایه کانسپت مفهومی  طرح در قالب شیت گرافیکی و متنی

ب- ارایه کانسپت  فرمی(نحوه تشکیل فرم مبتنی بر قواعد هنرهای تجسمی) و ماتریالهای تشکیل دهنده فرم طرح در قالب شیت گرافیکی و متنی

ج-تعیین نوع سازه با ارایه گرافیکی و متنی

د-ارایه برنامه فیزیکی (لیست فضاها و مساحت مورد نیازو ...) و دیاگرام ارتباطات  قالب شیت گرافیکی و متنی

ه-ارایه سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان در قالب شیت گرافیکی و متنی و تعیین فضایی در ساختمان برای موتور خانه

توجه:موارد بالا در قالب دو یا سه شیت قابلیت ادغام دارد.

شیت های نقشه

1-سایت پلان با طراحی محوطه و دسترسی ها مقیاس 100/1 یا 200/1

2-پلان طبقات با ستون گذاری و آکس بندی دقیق و اندازه گذاری و مبلمان مقیاس 100/1

3-حداقل دو نما (نما های غالب) با تعیین ماتریالهای استفاده شده مقیاس 100/1

4-حداقل دو برش (خط برش باید از باکس پله گذشته باشد.) مقیاس 100/1

5-ماکت یا 4 عدد پرسپکتیو دو نقطه ای یا ایزومتریک از دیدهای

NW , NE , SW,SE

در صورت ارایه ماکت باید عکس فایل JPG از همین دیدها ارایه شود.

6-ارایه فایل JPG شیت ها و حجم ها و پلان ها به صورت جداگانه در قالب لوح فشرده

توجه :دانشجویانی که برای ارایه از نرم افزار های رایانه ای استفاده می کنند (اتو کد و فتو شاپ و تری دی مکس و..) باید فایلهای  پروژه ها را در قالب لوح فشرده تحویل دهند.

توجهات ویژه:

- دانشجویانیکه کارهای کلاسیشان (سر در و آبنما) را تحویل نداده اند روز تحویل نهایی باید پروژه هایشان را تحویل نمایند.

- حداقل اندازه شیت ها A2 می باشد.

- دوستانی که مطالعات طراحیشان (به صورت فهرست بندی شده)را تحویل ندادهاند روز تحویل موظفند مطالعات طراحی را نیز به همراه پروژه نهایی تحویل دهند.(در صورت تایپی بودن باید فال WORD نیز تحویل داده شود.)

- بدیهی است ارزشیابی تحویلهای نهایی بر مبنای چک لیست تمام موارد انجام خواهد شد فعالیتهای کلاسی پروژه های کلاسی  حضور و غیاب کرکسیون کیفی (حد اقل 4 مورد) در ارزشیابی تاثیر مستقیم خواهد داشت لذا  دوستانی که دانشجویانی که کرکسیونهایشان کامل نیست هفته های اول و دوم دی ماه باید کرکسیونهایشان را تکمیل نمایند.

- ارزشیابی پرازانته صرفا بر مبنای خلاقیت و ارایه ایده های خاص و نو در ارایه خواهد بود و استفاده از ماتریالهای خاص  تاثیری در ارزشیابی نخواهد داشت.

موفق و پیروز باشید.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سجاد نازی  |